Fredrika 4H

strävar efter att i allmänt verka i 4H´s anda enligt stadgarna för Sveriges 4H och att särskilt sträva efter att främja häst- och ridintresset i Fredrika, främst hos barn och unga, att ge information och undervisning i hästkunskap samt att tillhandahålla möjlighet att umgås med hästar.
 
Medlemskap behövs för deltagande i klubbens aktiviteter, 190 kr för förste familjemedlem och 145 kr/p för övrig familjemedlem. Av detta går 0 kr till Fredrika 4H, medlemsavgiften är fastlagd av Riksförbundet 4H samt Länsförbundet 4H. I avgiften ingår en medlemförsäkring som innebär att man är försäkrad till och från samt under en 4H aktivitet.  
 
En utomhusridbana finns tillgänglig för klubbens medlemmar och de hästar som används i olika aktiviteter är alla privatägda.
 
Kontaktpersoner: Christina 070-398 71 81och Viktoria 070-227 66 44.
 
 

4 H´s motto: "Lära genom att göra"